WIPOL i MANE przedstawiają ofertę i szkolą w zakresie CLP i aromatów


WIPOL jest wyłącznym dystrybutorem na Polskę firmy MANE, dlatego oba przedsiębiorstwa postanowiły wspólnie zorganizować szkolenie. Głównymi tematami spotkania było Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (zwane CLP) oraz Regulacje prawne UE w zakresie aromatów.

Szkolenie otworzyli Jakub Stańczyk – Dyrektor Zarządzający firmy WIPOL oraz Peter Steiner – Dyrektor odpowiedzialny za rynek CEE w MANE. Przybliżyli historię francuskiej firmy zarządzanej od samego początku, czyli roku 1871 r. do dziś przez rodzinę MANE. Zaprezentowane zostały możliwości jakie daje współpraca WIPOLU – polskiego dystrybutora specjalizującego się w dostarczaniu rozwiązań dla przemysłu mięsnego z międzynarodową firmą MANE – gromadzącą rozwiązania smakowo- zapachowe z całego świata oraz posiadającą własne zasoby surowców.

Firma MANE specjalizuje się w pozyskiwaniu naturalnych aromatów z własnych, kontrolowanych źródeł.  Dla branży mięsnej oferuje: top nuty, mieszanki przypraw i aromatów, ekstrakty mięsne i warzywne, marynaty, ekstrakty  przypraw, oleorezyny oraz  gotowe mieszanki funkcjonalne. MANE gwarantuje wsparcie technologiczne i procesowe, innowacyjne koncepcje produktów, a wszystko dostosowane do potrzeb producentów, a przede wszystkim konsumentów.

Eric Davodeau podzielił się wiedzą kulinarną firmy MANE, czerpaną z doświadczeń najlepszych szefów kuchni z całego świata.

Firma zatrudnia 60 flaworystów i  posiada własną szkołę nowych adeptów tego zawodu. Badania i rozwój MANE wspomagają 24 laboratoria szukające nowych zastosowań składników i 10 laboratoriów sensorycznych, a także globalna sieć ekspertów ds. rozwiązań kulinarnych. MANE to gwarancja najwyższej jakości przypraw i dodatków, stworzonych w oparciu o wiedzę specjalistów różnych dziedzin i narodowości. Potwierdzeniem jakości omawianych na szkoleniu produktów firmy MANE były degustacje wyrobów i potraw przygotowanych z ich użyciem. Uczestnikom zaprezentowano innowacyjne rozwiązania technologiczne oraz zainspirowano do poszukiwania nowych smaków.

Regulacje prawne w dziedzinie aromatów przedstawił Stephan Ebner. Obecnie obowiązuje Rozporządzenie (WE) nr 1334/2008 w sprawie środków aromatyzujących i niektórych składników żywności o właściwościach aromatyzujących do użycia w oraz na środkach spożywczych. W UE nie istnieją już pojęcia „aromaty identyczne z naturalnymi” i „aromaty syntetyczne”, należy się posługiwać terminami: „preparaty aromatyczne”, „naturalne substancje aromatyczne”, „substancje aromatyczne”. Naturalny aromat np. czosnku musi mieć co najmniej 95% materiału źródłowego, maksymalnie 5% może stanowić naturalna substancja aromatyczna i/lub preparat aromatyczny z innych źródeł użyte wyłącznie w celu standaryzacji.

Ostatnie wystąpienie należało do Dr Elżbiety Rozpończyk-Jasińskiej  z Punktu Konsultacyjnego ds. REACH i CLP Ministerstwa Przedsiębiorczości I Technologii , która przedstawiła obowiązki wynikające z Rozporządzenia CLP. Rozporządzenie to ma zapewniać wysoki poziom ochrony zdrowia ludzi i środowiska, jak również swobodny przepływ substancji i mieszanin chemicznych przy jednoczesnym wsparciu konkurencyjności i innowacyjności. Producenci i importerzy mają obowiązek klasyfikować, znakować i pakować substancje i mieszaniny zgodnie z przepisami CLP przed wprowadzeniem ich do obrotu. Należy dokonać aktualizacji etykiety po każdej zmianie klasyfikacji i oznakowania danej substancji lub mieszaniny. Karta charakterystyki jest niezbędnym elementem każdej substancji i mieszaniny, ponieważ pomaga chronić zdrowie ludzi i środowisko poprzez jasną informację jak należy z daną substancją postępować.