Wydarzenia


WIPOL i MANE przedstawiają ofertę i szkolą w zakresie CLP i aromatów

WIPOL jest wyłącznym dystrybutorem na Polskę firmy MANE, dlatego oba przedsiębiorstwa postanowiły wspólnie zorganizować szkolenie. Głównymi tematami spotkania było Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (zwane CLP) oraz Regulacje prawne UE w zakresie aromatów. Szkolenie otworzyli Jakub Stańczyk – Dyrektor Zarządzający firmy WIPOL oraz Peter Steiner […]