KULTURY OCHRONNE:
  • Co to jest: Wyselekcjonowane szczepy drobnoustrojów o zdolnościach do hamowania rozwoju patogenów i/lub drobnoustrojów powodujących wady i psucie produktów, przy jednoczesnym, jak najmniejszym wpływie na cechy organoleptyczne produktu, do którego je dodano. Najczęściej są to szczepy bakterii fermentacji mlekowej głównie z rodzajów: Lactobacillus, Carnobacterium, Pediococcus, Lactococcus i Enterococcus. Bakterie te są uznawane za zupełnie bezpieczne dla ludzi, posiadają status GRAS (ang. generally recognized as safe).
  • Przeznaczenie: Produkcja bakteriocyn przez mikroorganizmy wchodzące w skład kultury; wykluczenie konkurencyjne, które polega na tym, że mikroorganizmy wchodzące w skład kultury ochronnej charakteryzują się lepszą adaptacją do warunków fizykochemicznych produktu, do którego zostały dodane. Poprzez efektywniejsze wykorzystanie składników odżywczych niż inne drobnoustroje, powodują dość szybkie ich zużywanie i hamują w ten sposób rozwój innej mikroflory.
  • Właściwości: Niszczenie lub hamowanie rozwoju mikroflory niepożądanej w żywności.

KULTURY OCHRONNE:

  • Co to jest: Wyselekcjonowane szczepy drobnoustrojów o zdolnościach do hamowania rozwoju patogenów i/lub drobnoustrojów powodujących wady i psucie produktów, przy jednoczesnym, jak najmniejszym wpływie na cechy organoleptyczne produktu, do którego je dodano. Najczęściej są to szczepy bakterii fermentacji mlekowej głównie z rodzajów: Lactobacillus, Carnobacterium, Pediococcus, Lactococcus i Enterococcus. Bakterie te są uznawane za zupełnie bezpieczne dla ludzi, posiadają status GRAS (ang. generally recognized as safe).
  • Przeznaczenie: Produkcja bakteriocyn przez mikroorganizmy wchodzące w skład kultury; wykluczenie konkurencyjne, które polega na tym, że mikroorganizmy wchodzące w skład kultury ochronnej charakteryzują się lepszą adaptacją do warunków fizykochemicznych produktu, do którego zostały dodane. Poprzez efektywniejsze wykorzystanie składników odżywczych niż inne drobnoustroje, powodują dość szybkie ich zużywanie i hamują w ten sposób rozwój innej mikroflory.
  • Właściwości: Niszczenie lub hamowanie rozwoju mikroflory niepożądanej w żywności.