KUTURY STARTOWE:
  • Co to jest: Mieszanki kultur zapewniające dobre warunki do właściwego i kontrolowanego procesu fermentacji, dzięki czemu powstaje wiele nowych produktów surowo dojrzewających. Do mieszanek tych należą przede wszystkim mieszanki jednego lub kilku szczepów, mające właściwości kwasotwórcze, ochronne i nadające określone właściwości organoleptyczne.
  • Przeznaczenie: Stosuje się w celu nadania charakterystycznych cech sensorycznych lub właściwości funkcjonalnych i prozdrowotnych produkowanej żywności.
  • Właściwości: Przyśpieszenie i powtarzalność procesów fermentacji i dojrzewania żywności, wybarwiania i tworzenia bukietu smakowo-zapachowego oraz hamowanie rozwoju mikroflory niepożądanej (w tym patogenów) wyrobów fermentowanych.

KULTURY STARTOWE:

  • Co to jest: Mieszanki kultur zapewniające dobre warunki do właściwego i kontrolowanego procesu fermentacji, dzięki czemu powstaje wiele nowych produktów surowo dojrzewających. Do mieszanek tych należą przede wszystkim mieszanki jednego lub kilku szczepów, mające właściwości kwasotwórcze, ochronne i nadające określone właściwości organoleptyczne.
  • Przeznaczenie: Stosuje się w celu nadania charakterystycznych cech sensorycznych lub właściwości funkcjonalnych i prozdrowotnych produkowanej żywności.
  • Właściwości: Przyśpieszenie i powtarzalność procesów fermentacji i dojrzewania żywności, wybarwiania i tworzenia bukietu smakowo-zapachowego oraz hamowanie rozwoju mikroflory niepożądanej (w tym patogenów) wyrobów fermentowanych.