Preparaty do produkcji wędzonek, wyrobów blokowych i garmażeryjnych


W naszej ofercie posiadamy  preparaty dostosowane do różnych wielkości nastrzyku w zależności od oczekiwanego efektu końcowego oraz różne warianty kompozycji dodatków funkcjonalnych w wersji fosforanowej i bezfosforanowej. Solanki do wyrobów wysokowydajnych zapewniają odpowiednią teksturę i trwałość. Zapewniamy doskonałą jakość w relacji do ceny.