Kontakt

Kontakt

Firma Handlowo – Konsultingowa WIPOL Sp. z o.o.

81-549 Gdynia, ul. Spokojna 4

Tel : +48 58 664 77 70

Fax : +48 58 664 89 58

E-mail : wipol@wipol.com.pl

Zapraszamy od poniedziałku do piątku

w godz.: 8.00 – 16.00

NIP: 584-10-22-066
REGON: 190892867

Sąd Rejenowy w Gdańsku
VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000002620
Kapitał zakładowy: 300 000 PLN

Numery rachunków bankowych:
PL 57 1240 1242 1111 0000 1587 8845
PL 73 1750 1022 0000 0000 0103 6343

Kontakt

Firma Handlowo – Konsultingowa WIPOL Sp. z o.o.

81-549 Gdynia, ul. Spokojna 4

Tel : +48 58 664 77 70

Fax : +48 58 664 89 58

E-mail : wipol@wipol.com.pl

Zapraszamy od poniedziałku do piątku

w godz.: 8.00 – 16.00

NIP: 584-10-22-066
REGON: 190892867

Sąd Rejenowy w Gdańsku
VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000002620
Kapitał zakładowy: 300 000 PLN

Numery rachunków bankowych:
PL 57 1240 1242 1111 0000 1587 8845
PL 73 1750 1022 0000 0000 0103 6343