O firmie


Firma Handlowo – Konsultingowa WIPOL Sp. z o.o. jest specjalistycznym podmiotem zajmującym się wdrażaniem technologii oraz dystrybucją  mieszanek i preparatów przyprawowych, dodatków funkcjonalnych oraz osłonek specjalistycznych dla przemysłu mięsno-spożywczego.

Od ponad 20 lat współpracujemy z największymi producentami w branży mięsnej w Polsce. Nadrzędnym celem wytyczonym przez Zarząd Firmy jest pełne zadowolenie Klienta osiągane dzięki dostarczaniu wysokiej jakości usług oraz niezawodnych i bezpiecznych produktów zgodnych z obowiązującymi uwarunkowaniami prawnymi.

Naszym Klientom zapewniamy fachowe doradztwo technologiczne i pomoc przy wdrażaniu technologii w zakładzie.

Firma realizuje System Zarządzania Jakością wdrożony już w 2005 roku, oparty na systemie HACCP, zasadach GMP/GHP oraz normie ISO 9001 – obecnie w wersji z roku 2015.

Wytyczone cele firma realizuje poprzez:

  • Współpracę ze sprawdzonymi dostawcami gwarantującymi wysokiej jakości usługi i produkty będące środkiem obrotu;
  • Doradztwo technologiczne wsparte fachową wiedzą oraz doświadczeniem wysoko wykwalifikowanych pracowników wdrażających innowacyjne rozwiązania;
  • Zapewnienie odpowiednich warunków magazynowania i transportu produktów;
  • Terminowe, kompletne i bezpieczne dostawy potwierdzone odpowiednimi dokumentami;
  • Profesjonalną obsługę Klienta;
  • Ciągłe doskonalenie organizacji pracy, Systemu Zarządzania Jakością jak również pracowników zapewniając im systematyczne podnoszenie kwalifikacji;
  • Organizowanie dla Klientów szkoleń specjalistycznych mających na celu pogłębienie wiedzy o naszych produktach oraz przekazanie informacji o aktualnych przepisach prawa żywnościowego i trendach w branży;
  • Zapewnienie dostępu do oferowanych produktów poprzez ogólnopolską sieć sprzedaży;
  • Realizacje ciągłości dostaw bez względu na wielkość zamówień;
  • Przestrzeganie zasad wyłączności.

 

Dane rejestrowe:

Firma Handlowo – Konsultingowa WIPOL Sp. z o.o.
ul. Spokojna 4, 81-549 Gdynia

NIP: 584-10-22-066
REGON: 190892867

Sąd Rejenowy w Gdańsku
VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000002620
Kapitał zakładowy: 300 000 PLN

Numery rachunków bankowych:
PL 57 1240 1242 1111 0000 1587 8845
PL 73 1750 1022 0000 0000 0103 6343