O firmie

O firmie

Firma Handlowo – Konsulngowa WIPOL Sp. z o.o. jest specjalistycznym podmiotem zajmującym się wdrażaniem technologii oraz dystrybucją mieszanek i preparatów przyprawowych, dodatków funkcjonalnych oraz osłonek specjalistycznych dla przemysłu mięsno-spożywczego.

Od ponad 20 lat współpracujemy z największymi producentami w branży mięsnej w Polsce. Nadrzędnym celem wytyczonym przez Zarząd Firmy jest pełne zadowolenie Klienta osiągane dzięki dostarczaniu wysokiej jakości usług oraz niezawodnych i bezpiecznych produktów zgodnych z obowiązującymi uwarunkowaniami prawnymi.

Firma realizuje System Zarządzania Jakością wdrożony już w 2005 roku, oparty na systemie HACCP, zasadach GMP/GHP oraz normie ISO 9001:2015, która obejmuje wdrażanie technologii oraz dystrybucję: przypraw, mieszanek przyprawowych, dodatków funkcjonalnych, osłonek specjalistycznych, oleorezyn i panierów dla przemysłu mięsnego, drobiarskiego, rybnego oraz produkcji garmażeryjnej.

O firmie

Firma Handlowo – Konsulngowa WIPOL Sp. z o.o. jest specjalistycznym podmiotem zajmującym się wdrażaniem technologii oraz dystrybucją mieszanek i preparatów przyprawowych, dodatków funkcjonalnych oraz osłonek specjalistycznych dla przemysłu mięsno-spożywczego.

Od ponad 20 lat współpracujemy z największymi producentami w branży mięsnej w Polsce. Nadrzędnym celem wytyczonym przez Zarząd Firmy jest pełne zadowolenie Klienta osiągane dzięki dostarczaniu wysokiej jakości usług oraz niezawodnych i bezpiecznych produktów zgodnych z obowiązującymi uwarunkowaniami prawnymi.

Firma realizuje System Zarządzania Jakością wdrożony już w 2005 roku, oparty na systemie HACCP, zasadach GMP/GHP oraz normie ISO 9001:2015, która obejmuje wdrażanie technologii oraz dystrybucję: przypraw, mieszanek przyprawowych, dodatków funkcjonalnych, osłonek specjalistycznych, oleorezyn i panierów dla przemysłu mięsnego, drobiarskiego, rybnego oraz produkcji garmażeryjnej.

Wytyczone cele firma realizuje poprzez:

  • Współpracę ze sprawdzonymi dostawcami gwarantującymi wysokiej jakości usługi i produkty będące środkiem obrotu;
  • Doradztwo technologiczne wsparte fachową wiedzą oraz doświadczeniem wysoko wykwalifikowanych pracowników wdrażających innowacyjne rozwiązania;
  • Zapewnienie odpowiednich warunków magazynowania i transportu produktów;
  • Terminowe, kompletne i bezpieczne dostawy potwierdzone odpowiednimi dokumentami;
  • Profesjonalną obsługę Klienta;
  • Ciągłe doskonalenie organizacji pracy, Systemu Zarządzania Jakością jak również pracowników zapewniając im systematyczne podnoszenie kwalifikacji;
  • Organizowanie dla Klientów szkoleń specjalistycznych mających na celu pogłębienie wiedzy o naszych produktach oraz przekazanie informacji o aktualnych przepisach prawa żywnościowego i trendach w branży;
  • Zapewnienie dostępu do oferowanych produktów poprzez ogólnopolską sieć sprzedaży;
  • Realizacje ciągłości dostaw bez względu na wielkość zamówień;
  • Przestrzeganie zasad wyłączności.